Beleidsplan

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van Yasho’s Leukodystrophy Foundation (YLF) . Yasho’s Leukodystrophy Foundation is een stichting die opgericht is op 29 april 2016 in Vlaardingen op intiatief van Ramakrishna Prasad Muppa. Prasad is de vader van Yasho, een jongen die lijd aan leukodystrophy- een zeldzame ziekte waarbij het zenuwstelsel wordt aangetast. Deze aantasting zorgt voor grote motorische problemen en vertraging van de mentale en de fysieke ontwikkeling.

Inleiding

Voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een maken van een beleidsplan noodzakelijk. Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de eisen van de ANBI. Een ANBI heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belastingen over giften en schenkingen.

Doelstellingen

Het doel van de stichting is het bevorderen van de kwaliteit van leven van kinderen die lijden aan leukodystrophy, maar ook, waar mogelijk, gezinnen bijstaan waarbij een familie lid lijdt aan leukodystrophy. Tevens wordt gepoogd om onderzoeken activiteiten voor diagnose en klinische behandeling te bevorderen. Dit wordt gedaan door het (financieel) steunen van onderzoek naar leukodystrophy. Maar ook het helpen van families door middel van contacten met artsen, financiële steun en middelen die gebruikt kunnen worden bij het verbeteren van de kwaliteit van leven. YLF is een stichting een heeft geen winstoogmerk. Alle geworven fondsen en middelen zullen ingezet worden voor de doelstelling van YLF.

Doelgroep

Yasho’s leukodystrophy foundation richt zich voornamelijk op mensen die lijden aan leukodystrophy en hun directe familie.

Stichtingsbestuur

Voorzitter: Muppa, Ramakrishna Prasad ; 01-06-1975; Gudlur, India
Penningmeester: Spijkerman, Hendrik Gerrit ; 16-06-1967; Staphorst
Vice Voorzitter: Somers, Erwin Johannes Jacobus ; 23-06-1972; Rotterdam
Secretaris : Tonpae Umesh, Deepti ; 05-06-1985; Pothy, India

Financien

Om de doelen van YLF te realisteren zijn financiele middelen nodig. Omdat de stichting erg jong is zijn deze middelen minimaal. Op het moment van opstellen van dit beleidsplan is de stichting in een fase waarbij er organisatorische acties worden uitgevoerd, welke op vrijwillige basis door het bestuur worden uitgevoerd. Het financiele doel voor dit jaar is de fondsen te werven voor 1 à 2 acties die voldoen aan de doelstelling van de stichting. De globale kosten voor 2019 zijn:
Website-webhosting€196,20
Website-Belastingdienst€396,00
Bankkosten€196,20
BoekhoudingGeen
De kosten voor de volgende jaren zullen af hangen van het succes van de stichting.

Werving fondsen

Yasho’s Leukodystrophy Foundation wil fondsen werven door:

Sponsering

Donaties

Giften

Het organiseren van benefiet diners/borrels....

Besteding van fondsen

Als ANBI stichting is YLF verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken welke bedragen er zijn uitgegeven of gedoneerd aan onderzoeken en middelen die voldoen aan de doelstelling van YLF. Fondswerving wordt ondersteunt door het bestuur die dit op vrijwillige basis doen. Hiervoor worden geen vergoedingen betaald of gevraagd. De stichting beheerd bankrekeningnummer: NL33 RABO 0310 5312 84 Uitgaven en donaties aan onderzoeken en middelen zullen alleen geschiedde na toetsing door - en goedkeuring van het bestuur.

Gegevens stichting

Yasho’s Leukodystrophy Foundation is een stichting en is ingeschreven in Vlaardingen KvK nummer: 65948157 RSIN nummer: 856329125 Bezoek adres: Hugo de Vriesstraat 11, 3132TG Vlaardingen Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload (https://www.yashofoundation.nl/)

Communicatie

Jaarverslagen

Ieder jaar zal YLF haar doelgroep op de hoogte houden van de ondernomen activiteiten/projecten via:

Een financieel jaarverslag

Een kort inhoudelijk jaarverslag

Nieuwsbrieven

Het financiële jaarverslag geeft de prestatie van de stichting in het betreffende jaar weer. Deze prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers. Het inhoudelijk jaarverslag en de nieuws brief vertellen kort en bondig over de activiteiten die zijn uitgevoerd in dat jaar en hoe die activiteiten zijn verlopen.

Website

Yasho’s Leukodystrophy Foundation heeft een domeinnaam : yashofoundation.nl Via dit domein is de website www.yashofoundation.nl in gebruik als website locatie.

Annual Financial Statements

2016

2017

2018

2019